reklamacja

Jak napisać reklamację do biura podróży?

Reklamacja do biura podróży- w jaki sposób ją złożyć?

Na mocy obowiązujących przepisów, tak samo jak możemy reklamować zakupiony towar, w taki sam sposób możemy złożyć reklamację związaną z wyjazdem wakacyjnym. Warto jednak wiedzieć o tym, że niedawno zostały zmienione przepisy, na mocy których taką reklamację możemy wystosować, a zmiana nastąpiła 1 lipca 2018 roku. Tym samym wszelkie informacje, na jakie natkniemy się sprzed tej daty nie są już aktualne. Na pewno koniecznie powinniśmy uświadomić sobie, że reklamacja oznacza zgłoszenie nienależytego wywiązania się z umowy przez organizatora imprezy. Jednakże, jeśli klient zauważy występujące niedogodności jeszcze w czasie trwania wycieczki- powinien od razu je zgłosić organizatorowi tak, aby niedogodności mogły zostać usunięte od razu, jeszcze w czasie trwania wyjazdu.

Jak napisać reklamację do biura podróży?

Reklamację możemy zgłosić do 30 dni od daty zakończenia imprezy turystycznej. Wszelkie reklamacje, które zostały złożone po upływie tego terminu nie muszą w ogóle być wzięte pod uwagę przez biuro podróży. Co ważne, reklamacja, aby była sensowna, powinna dotyczyć naruszenia przez organizatora któregoś z paragrafów ujętych w zawartej umowie. Trudniej może być nam reklamować coś, czego w umowie nie ma, stąd też tak ważne jest uważne przeczytanie zawieranej umowy od początku do końca. Podstawowymi informacjami, jakie musimy zawrzeć w dokumencie reklamacyjnym są:

– Datę oraz miejsce sporządzenia reklamacji.

– Nasze dane oraz dane organizatora.

– Dane umowy, jaka została zawarta pomiędzy stronami.

– Opis istoty reklamacji- dlaczego ją składamy, co naszym zdaniem nie zostało wykonane w odpowiedni sposób, uzasadnienie naszego stanowiska.

– Nasze żądania, a więc jakiej rekompensaty żądamy- czy jest to częściowy zwrot kosztów, a może obniżenie kwoty do zapłaty za wakacje. Dodatkowo powinniśmy wskazać sposób wypłaty rekompensaty, na przykład poprzez wskazanie numeru rachunku bankowego do wypłaty odszkodowania.

Jak napisać reklamację do biura podróży, aby rzeczywiście została uznana? Przede wszystkim powinien to być dokument napisany profesjonalnym i rzeczowym językiem. Powinniśmy skupić się na faktach i bardzo konkretnie wskazać, co nie zostało nam zapewnione, albo też jaki punkt umowy nie został zrealizowany. W przypadku każdego aspektu dobrze jest od razu wskazać konkretny zapis oraz uzasadnienie. Jeśli na potwierdzenie naszych słów mamy jakieś dodatkowe zdjęcia, czy też dowody, że np. hotel, w którym byliśmy zakwaterowani odbiegał od standardu, na jaki się zdecydowaliśmy- jak najbardziej powinniśmy takie zdjęcia dodać do reklamacji jako załącznik do tego dokumentu. Wówczas będziemy bardziej wiarygodni. Zadbajmy o to, aby nasza reklamacja nie zawierała emocjonalnych wywodów, rozczarowań i nic nie wnoszących opisów czegoś, na co organizator nie miał wpływu- postarajmy się o konkrety także w kwestii naszych roszczeń, a prawdopodobieństwo tego, że nasza reklamacja zostanie pozytywnie rozpatrzona będzie znacznie większe.